• REMOTE MONITORING SYSTEM
  • TRACKING
    VEHICLES - ASSET - PEOPLE...
  • INDUSTRY 4.0
    CONNECT MACHINES TO MACHINES
  • READY FOR SMART CITY!
  • REPORTS
    INDUSTRY BASED

Industry 4.0

Industry 4.0

Chúng tôi đã sẵn sàng cho Industry 4.0. Hệ thống Quantra-X nhắm tới như là một thành phần kết nối dữ liệu của ngành công nghiệp trong thế kỷ 21.

Quantra-X M2M

Giải pháp kết nối máy móc, phương tiện và đội ngũ làm việc. Cho phép giám sát từ xa - mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Cloud service

Dịch vụ theo dõi, giám sát từ xa trên nền điện toán đám mây với hệ thống dữ liệu mạnh mẽ và bảo mật.

Hệ thống giám sát từ xa

Giám sát từ xa là thành phần cơ bản và quan trọng nhất của hệ thống. Với những dữ liệu thời gian thực được trích xuất, lưu trữ và hiển thị trên các thiết bị khác nhau từ bất cứ nơi đâu, giúp cho người vận hành, người quản lý và các cấp lãnh đạo thường xuyên nắm bắt thông tin về hoạt động của bộ phận mình phụ trách.

Hệ thống được tích hợp với khả năng cảnh báo qua màn hình cảnh báo, e-mail hoặc qua tin nhắn. Bên cạnh đó, với khả năng điều khiển từ xa bằng các lệnh thực hiện từ màn hình hoặc tin nhắn tạo ra một hệ thống giám sát và điều khiển hoàn chỉnh, áp dụng cho tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp.

Giám sát hiệu năng

Realtime

Realtime

Với bộ thu thập dữ liệu Quantra-X Dataloger, các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp được trích xuất, lưu trữ một cách tự động theo thời gian thực (real-time) ...

Report

Report

Các báo cáo được thiết kế theo các mục đích khác nhau của từng bộ phận, theo từng lĩnh vực hoạt động khác nhau, được trích xuất tự động theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu...

Analysis

Analysis

Thông qua các số liệu được lưu trữ, hệ thống đưa ra các phân tích theo các tình huống khác nhau, cung cấp thông tin hỗ trợ việc đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.