Giám sát hiệu năng nhà máy

Hệ thống Giám Sát Hiệu Năng– Quantra-X EPMS tại nhà máy sản xuất là hệ thống theo dõi và giám sát định mức kinh tế - kỹ thuật tự động/ bán tự động trong toàn bộ quá trình hoạt động của nhà máy.

Nguyên lý làm việc của hệ thống

Quantra-X EPMS là hệ thống kết nối dữ liệu và lưu giữ thông tin theo thời gian thực, với mục đích cung cấp một nguồn thông tin về quy trình hoạt động tại nhà máy, cung cấp công cụ giám sát hiệu năng hoạt động và hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định cho lãnh đạo công ty và quản lý các phòng ban.

Đặc điểm

 • Đơn giản, dễ sử dụng cho vận hành, khai thác và quản lý
 • Thống kê, báo cáo nhằm trợ giúp đưa ra quyết định căn cứ trên Định mức hóa chi phí sản phẩm đầu ra theo các thông số đầu vào
 • Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tự động hóa, điều khiển và công nghệ thông tin, viễn thông

Về mặt kỹ thuật, Hệ thống Quantra-X EPMS sẽ tập trung giám sát, hiển thị các thông tin về tình trạng hoạt động của các thiết bị, quá trình sản xuất tại nhà máy. Hệ thống Quantra-X EPMS lưu trữ và báo cáo các thông tin được tính toán và đo được từ nhà máy, cung cấp cho người quản lý cũng như người vận hành các thông tin cần thiết để giám sát các tình trạng hoạt động của các thiết bị chính một cách hiệu quả, đồng thời cải thiện năng suất hoạt động của nhà máy.

Về mặt kinh tế, dựa trên các dữ liệu thu thập từ quá trình hoạt động kết hợp với các dữ liệu đầu vào về kinh doanh, đầu tư như như giá bán, thời điểm bán, giá mua, thời điểm mua… để tổng hợp, phân tích và tính toán với các công cụ, báo cáo nhằm hỗ trợ các quyết định đầu tư – kinh doanh một cách chính xác, kịp thời. Hệ thống Quantra-X EPMS cũng cho phép theo dõi được mức độ hoàn thành về kết quả kinh doanh dựa trên các chỉ tiêu kinh doanh được xác định trước trong toàn bộ dự án.

Hệ thống Quantra-X EPMS cho phép kết nối được nhiều loại thiết bị khác nhau với nhiều tiêu chuẩn giao tiếp khác nhau và tích hợp trong một hệ thống chung, duy nhất, đáp ứng các nhu cầu vận hành thực tế và tối ưu hóa các quy trình vận hành cũng như các nội dung về thương mại, kinh doanh thông qua các ứng dụng hỗ trợ, tính toán hiệu suất, định mức và chi phí.

Các nhiệm vụ chính của hệ thống Quantra-X EPMS là:

 • Tính toán các thông tin thời gian thực có giá trị từ các quy trình hoạt động và từ các thiết bị.
 • Tạo lập các loại báo cáo khác nhau về quá trình hoạt động của nhà máy (theo thời gian, theo loại thiết bị, từng quy trình…).

Tính năng của hệ thống

Các chức năng chính của hệ thống Quantra-X EPMS là:

 • Tự động thu thập dữ liệu từ các quy trình (thông qua hệ thống điều khiển và các hệ thống khác).
 • Nhập liệu thủ công (ví dụ kết quả từ quá trình tính toán thông thường).
 • Quản lý cơ sở dữ liệu theo thời gian cho các quy trình – cảnh báo – sự cố.
 • Cảnh báo và quản lý, hỗ trợ khắc phục lỗi.
 • Tính toán quy trình:
 • Hiệu suất và tỷ lệ biến đổi nguyên liệu – thành phẩm.
 • Hiệu suất của thiết bị (máy bóc vỏ, máy nghiền, máy sấy, máy ép viên).
 • Tính toán giờ hoạt động của các thành phần chính.
 • Tính toán chi phí:
 • Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu.
 • Chi phí điện.
 • Chi phí khởi động và tạm ngừng hệ thống.
 • Chi phí nhân công và chi phí khác.
 • Theo dõi điều kiện hoạt động của các thiết bị chính.
 • Theo dõi độ sẵn sàng của nhà máy.
 • Trao đổi các thông tin liên quan với các hệ thống điều khiển tại nhà máy để nâng cao tính sẵn sàng, hiệu quả.
 • Theo dõi và báo cáo (bao gồm các đồ thị theo yêu cầu, hiển thị các số liệu báo cáo).
 • Hỗ trợ kết nối, lưu chuyển giữ liệu tới các máy tính, các phần mềm ứng dụng khác để trao đổi các dữ liệu về hiệu suất, giờ vận hành của thiết bị, lịch sử các hoạt động và các dữ liệu khác nhằm hỗ trợ các công tác bảo trì bảo dưỡng nhà máy.
 • Phần cứng của hệ thống được thiết kế ổn định, an toàn dữ liệu (Redundant CPU – Power supply).